ประกาศยกเลิกการจัดจ้างเช่ารถบ้าน Campervan เพื่อเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 18-28 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-03-2563 ประกศยกเลิกจ้างเช่ารถ Campervan