ปิดรับสมัครกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เปิดเผยถึงการรับสมัครกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ว่า

“หลังจากที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน”

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ,จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร , หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน และจัดส่งให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต่อไป โดย กกท. กำหนดการลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยจะนับคะแนนให้แล้วเสร็จในรวดเดียวภายในเวลา 18.00 น.