ปีประกาศผู้ชนะการเานอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายธุรกิจ