ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

14082563 - ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ