ผลการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 7/2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบแผนการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มกีฬาอาชีพ ได้แก่ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ, นักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ, สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ ในวงเงิน 320,000,000 บาท แบ่งสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 265,000,000 บาท, นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 20,000,000 บาท และสมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 35,000,000 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการกีฬาอาชีพยังเห็นชอบให้ขอกรอบวงเงินเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 202,350,000 บาท และสำหรับสมาคมกีฬาอาชีพ รวมทั้ง สโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 146,500,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 348,850,000 บาท