ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส รองประธานอนุกรรมการฯ, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่เป็นประจักษ์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมานั้น มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 จึงทำให้การแข่งขันหลายรายการทั้งในและต่างประเทศถูกระงับและเลื่อนการแข่งขันออกไป จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬาไทยออกมาเป็นที่ประจักษ์มากนัก แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการมอบรางวัลให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะมีการมอบรางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ในช่วงเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในปีนี้จะจัดงานในรูปแบบ New Normal โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้วางแนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ สำหรับในปี 2563 โดยคำนึงถึงนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง นำกีฬาช่วยแก้วิกฤตในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 อีกด้วย อย่างไรก็ดี จะมีการพิจารณาประเภทรางวัลและจำนวนรางวัลอีกครั้ง ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.