ผู้ว่าการ กกท. และ ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมกับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขอชื่นชมจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้จนทำให้จังหวัดสงขลาได้เป็น Sports City ซึ่งไม่ได้มาโดยง่าย เพราะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาในหลายด้าน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด ซึ่งประชาชนในจังหวัดต่างให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ที่ทำให้เกิดเมืองกีฬาขึ้น การจะเป็นเมืองกีฬาได้จังหวัดจะต้องเป็นผู้นำเพื่อผลักดันแผนพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัดให้เกิดขึ้นและร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดสงขลาได้รับการยกระดับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้เป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองกีฬา นั้น จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่คนนิยมเล่นกีฬามาอย่างช้านาน ชาวสงขลาสามารถพัฒนาตัวเองจนก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยได้มากมายหลายคน นอกเหนือจากการพัฒนาด้านกีฬาเป็นเลิศแล้ว เรายังส่งเสริมให้ชาวสงขลารักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้มากขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาและผลักดันนักกีฬาของจังหวัดเข้าสู่ทีมชาติในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างนักกีฬา และพัฒนานักกีฬาของจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่งเสริมรายได้ให้กับจังหวัดเพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองกีฬา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความสามารถด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ โดยภายในงาน ประกอบด้วย ตลาดนัดกีฬา-ตลาดนัดสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้า OTOP การจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดป้ายเมืองกีฬา รวมพลคนกีฬา และผู้รักการออกกำลังกาย และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์ จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเปตอง แข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน , กีฬาปันจักสีลัตชายหาด ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน, กีฬากรีฑา ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน และกีฬาจักรยาน ในวันที่ 26 กันยายน 2563.