ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอาคารต่างๆ ของ กกท. ทั้ง 6 อาคาร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอาคารต่างๆ ของ กกท. ทั้ง 6 อาคาร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา