พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 4/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 4/2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพและจังหวัดชลบุรี ในปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกด้วย