พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วาระการประชุม คณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 5/2563

กลั่นกรอง…พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วาระการประชุม คณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา