“พัทลุงเกมส์” และ “เสกักเกมส์” เลื่อนจัดปี 2565

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร กกท. ร่วมกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจากจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่าง กกท. และจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กกท. ซึ่งเป็นเจ้าของเกมส์การแข่งขันในหลายรายการ ไปจัดการแข่งขันในปี 2564 แทน ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2564 ณ จังหวัดตราด, การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-11 กฤษภาคม 2564, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564

“สำหรับจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ก็จำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปด้วย ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปในปี 2565 แทน ในห้วงเวลาเดิม ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565 แทน”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงนั้น ได้มีการปรับปรุงสนามในส่วนที่ กกท. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งลู่ยางสังเคราะห์ และไฟฟ้าส่องสว่างในรั้วสนาม ซึ่งก็เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งแผนงานในส่วนท้องถิ่นก็เป็นไปตามกระบวนการด้วยดี สำหรับการดูแลนักกีฬาเยาวชนนั้น กกท. ได้ให้ความสำคัญเรื่องที่พักนักกีฬา โดยต้องการให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และได้รับการตอบรับจากจังหวัดพัทลุงด้วยดี ด้วยการจัดที่พักในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งโรงแรมในจังหวัดให้อีกด้วย”