มาตราการผ่อนคลายระยะที่ 3 ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล Covid-19