รมต. พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการระดับโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 Toyota Thailand Open 2020 และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซึ่งเป็นการแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ณ บริเวณสนามแข่งขันฯ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หลังจากนั้น ได้แถลงความพร้อมของการจัดการแข่งขันฯ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ ว่า จากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก 3 รายการใหญ่ คือรายการ Yonex Thailand Open 2020 Toyota Thailand Open 2020 และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซึ่งกำหนดแข่งขันระหวางวันที่ 12-31 มกราคม 2564 โดยพื้นที่ที่ไปเข้าไปตรวจเยี่ยมเป็นสถานที่หลักที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันฯ อาทิ อิมแพค อารีน่า ซึ่งเป็นสนามแข่งขันหลัก สนามฝึกซ้อมโรงแรมโนโวเทล ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน และเส้นทางการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

“การเตรียมการ ณ ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก เป็นไปตามกรอบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทาง สบค., กรมควบคุมโรค และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศไทยครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าประเทศไทยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ การเดินทางถึงโรงแรมที่พัก สำหรับบริเวณสนามแข่งขัน จะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต้องอยู่ในสถานที่กักตัวที่จัดใว้ให้เท่านั้น ในส่วนของสนามแข่งขันฯ จะมีการทำความสะอาดสนามแข่งขันอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด สนามฝึกซ้อม อุปกรณ์ฟิตเนส ที่นั่งกรรมการและนักกีฬา ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ เครื่องปรับอากาศ และการจัดเก็บขยะในพื้นที่ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจสร้างมาตรฐานการทำงานในช่วงสถานการณ์พิเศษแบบนี้หรือที่เรียกว่า “New Normal” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับโลกทั้ง 3 รายการ ด้วยมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด”

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน และจากการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังสรุปการเตรียมการในวันนี้ ผมมั่นใจว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกด้าน สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในเดือนมกราคมนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังสามารถเป็นตัวอย่างในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในสถานการณ์พิเศษให้กับประเทศอื่น ๆ ได้ดีเช่นกัน

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 Toyota Thailand Open 2020 และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 จำนวน 3 รายการ กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี