รมต.มอบอุปกรณ์กีฬาให้สถานศึกษาในจังหวัดระยอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยองเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 2. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 4. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 5. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยทำการมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา