รัฐมนตรีกีฬาไทย ยืนยันการสนับสนุนและส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020

“รัฐมนตรีกีฬาไทย ยืนยันการสนับสนุนและส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020”

เรียน ท่านประธานบาค
​​
ผมขอส่งคำทักทายในนามของรัฐบาลไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มายังท่านและสมาชิกผู้ทรงเกียรติของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC)
​​
ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ประเทศไทยสนับสนุนการตัดสินใจอันกล้าหาญและรับผิดชอบของ IOC ในการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ออกไป เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอแสดงความขอบคุณต่อประธาน IOC รัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียว 2020 ที่ได้ทุ่มเทอย่างยิ่งในการพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากแสนสาหัสนี้
​​
ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล และในฐานะผู้นำวงการกีฬาของประเทศไทย ผมขอแสดงความชื่นชมอย่างแท้จริงต่อจิตวิญญาณของ IOC ในการดำรงพันธกิจโดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว เราจึงได้ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามสุขบัญญัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมาตรการป้องกันของหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ผมขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็นแก่นักกีฬาของเราให้ผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้
​​
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำพานักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ที่ซึ่งแสงแห่งความหวังจะฉายโชนอีกครั้ง เป็นดั่งการเฉลิมฉลองให้กับมวลมนุษยชาติ และกระบวนการโอลิมปิก หลังจากได้ฟันฝ่าความท้าทายของวิกฤติเชื้อโควิด-19 มาแล้ว
​​ขอให้ท่านเข้มแข็ง และดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประชาคมโลกจะสามารถเอาชนะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน
​​​​​​​ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา