ราชบุรี เตรียมนำ 5G ใช้ในระบบข้อมูลข่าวสารแข่งขัน ในการเสนอตัวจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดราชบุรี ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2565) และจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ, คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ, คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากคณะกรรมการฯ เดินทางสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันหลัก และสถานที่พักนักกีฬา เมื่อวานนี้ (12 พฤศจิกายน) ประกอบด้วย 1.สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เพื่อสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขันฯ สถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด, โรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายน้ำ 2.สนามฟุตบอลมิตรผล สเตเดี้ยม 3.สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 4.สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงแรมจอมพลพาเลซ 5.สนามกีฬาค่ายบุรฉัตรและที่พักอาคารรับรอง 6.สนามแบดมินตันไท่ซาน 7.โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 8.โรงแรมไท่ซาน สวีท และโรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท เพื่อสำรวจความพร้อมด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

โดยในครั้งนี้ จังหวัดราชบุรี นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเสนอให้ให้มีการติดตั้งไวไฟ (Wifi 5G) ใช้ฟรีทุกสนามแข่งขัน พร้อมแจกแท็บเล็ตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 300 เครื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามชนิดกีฬานั้น ๆ ควบคู่กับการจัดทำแอปพลิเคชัน ระบบข้อมูลข่าวสารของการแข่งขัน, สนามแข่งขัน, สถานที่พัก, การขนส่ง, โปรแกรมการแข่งขัน และสรุปผลการแข่งขัน รวมถึงจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติม ในเรื่องของการจัดให้มีมาตการรักษาความปลอดภัยและระบบขนส่ง สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจัดนำทัวร์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดราชบุรีฟรี

นอกจากนี้ ได้มีแผนผลักดันเพื่อสร้างกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการแข่งขันฯ ในเขตพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่และทำปฏิทินกีฬาของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ โดยใช้ชนิดกีฬาที่ได้ไปจัดการแข่งขันกีฬา มาเป็นกีฬาขับเคลื่อนในเขตพื้นที่อำเภอนั้น ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ อีกด้วย