ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และผู้บริหาร กกท. เข้าเยี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด​ (1 จังหวัด 1 กีฬา) ของจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และผู้บริหาร กกท. เข้าเยี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด​ (1 จังหวัด 1 กีฬา) ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าเยี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในโครงการฯ เป็นนักกีฬาจำนวน 57 คน และผู้ฝึกสอนจำนวน 15 คน จาก 11 ชนิดกีฬา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา