“ศรีสะเกษเกมส์” สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จัดแข่งขันชนิดกีฬามากที่สุดถึง 52 ชนิดกีฬา

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่าง 5-15 ธ.ค. 63 และการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)”นครลำดวนเกมส์” ระหว่าง 23-27 ม.ค.64 ไปเป็นในเดือนมิถุนายน 2564

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่ทำให้การจัดการกิจกรรมกีฬาต่างๆภายในประเทศยกเลิกและเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” เป็นระหว่างวันที่ 5-15 มิ.ย.64 เและการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)”นครลำดวนเกมส์” เป็นระหว่าง 7-11 ก.ค.64

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในช่วงเวลาในเดือนมิ.ย.64 ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้หารือร่วมกับ กกท.กันมาอย่างกว้างขวางแล้วนั้น ทาง กกท. เห็นด้วยกับช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งยังมีระยะเวลาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมนักกีฬา และเตรียมการจัดการแข่งขัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะก่อนการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์ลเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ในเดือนพฤษภาคม และในเดือนกรกฎาคม 2564 ยังมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ในส่วนมาตรการของการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศคู่มือการจัดการแข่งขันตามมาตราการของ ศบค. ในแต่ละกีฬาไปแล้ว 91 ชนิดกีฬา ซึ่งครอบคลุมกับการแข่งขันครั้งนี้ และสำหรับในการจัดการแข่งขันในรูปแบบมหกรรมกีฬาในเกมส์ต่างๆ อยู่ขั้นตอนของ ศบค. พิจารณา โดยคาดว่าจะนำมาตราการดังกล่าวไปใช้จัดการแข่งขันไอวาสเกมส์ เป็นเกมส์แรก

ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เรามีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และเตรียมการมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2561 เราเป็น 1ใน 6 เมืองกีฬา (Sports City) ซึ่งเป็นวาระสำคัญภายในจังหวัดและมีการดำเนินนโยบายทางด้านการกีฬามาโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเองภายในจังหวัด จึงไม่เป็นกังวลแต่อย่างใด เมื่อจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันก็ยิ่งทำให้ทางจังหวัดเองได้มีการเตรียมการที่มากขึ้นไปอีก และเราก็สร้างประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันชนิดกีฬาเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดการแข่งขันมา ทั้งสิ้น 52 ชนิดกีฬา

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่
47 “ศรีสะเกษเกมส์” มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 52 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นชนิดกีฬาสากล จำนวน 47 ชนิดกีฬา กีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา และกีฬาอนุรักษ์ จำนวน 1 ชนิดกีฬา จากเดิมที่มีการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 48 ชนิดกีฬา ซึ่งมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันมากที่สุดของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมา