สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ ติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกการทดสอบนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 เชียงใหม่

 

สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ ติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกการทดสอบนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด 1 กีฬา 1 จังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ชนิดกีฬา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่