สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่กีฬาไทย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย จะนำหน้ากากอนามัยกระจายให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ต่อไป