สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ของไทย 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ของไทย
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้ โดยมีการแข่งขันรวม 14 ชนิดกีฬา
การแข่งขันกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาสูงอายุ เป็นการเติมเต็มระบบการแข่งขันกีฬาของประเทศ และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES นั้น กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ โดยมีรายการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 40 – 49 ปี , ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 50 – 59 ปี , ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 60 – 64 ปี , ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 65 – 69 ปี , ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 70 – 74 ปี , ประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 75 – 79 ปี และประเภทชายเดี่ยว/หญิงดี่ยว อายุ 80 ปีขึ้นไป ส่วนการนับอายุผู้เข้าแข่งขันเป็นไปตามกติกาของสากล โดยการนับตามวันเกิดและผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าสมัครการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสการมีกิจกรรมการแข่งขันแก่นักกีฬา ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการนำเกียรติภูมิแก่ผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบมหกรรมกีฬาสูงอายุ ครั้งปฐมฤกษ์ของประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-9474
เว็บไซต์ https://www.ttatthailand.com/
Email : ttatregister@gmail.com