สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปยัง วัดไตรมิตรวิทยาราม เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ถวายสิ่งของในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปยัง วัดไตรมิตรวิทยาราม เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ถวายสิ่งของในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา.