สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการบริหารฯ คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา และเจ้าหน้าที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการบริหารฯ คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2563