สำนักงาน กกท.จ.เชียงใหม่ ได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องทำงาน ภายในสำนักงานและบริเวณทั่วไปรอบๆอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันและเป็นมาตรการการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดโควิด19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กกท.จ.เชียงใหม่ ได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องทำงาน ภายในสำนักงานและบริเวณทั่วไปรอบๆอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันและเป็นมาตรการการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดโควิด19

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัต ผอ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าตามที่ ผอ. กกท. ภาค 5 ได้รับนโยบายจาก กกท. ให้จัด Big Cleaning Dayทำความสอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัส โควิด-19 ทั่วภาค 5 ทั้ง 15 จังหวัด เริ่มที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หลังจากที่ได้ปิดการให้ใช้สนามมาแล้ว ส่วน กกท. จังหวัดในภาค 5 ทั้ง 15 จังหวัดก็จะเริ่มทำพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้ง จัดขึ้นเพื่อ ให้พนักงาน กกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดภายในส่วนงานของแต่ละคน เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และทาง สำนักงาน กกท. จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ทำการพ่นยาและทำความสะอาดแล้ว

ก็จะมีการฉีดพ่นยาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน กกท. ภาค 5 อาคารที่พัก 700 ปี และ ตามยิมเนเซี่ยม ในสนาม 700 ปี และ สนามแข่งขัน เริ่มจากจุดนี้ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะดำเนินการในสถานที่หรือจุดอื่น ๆ ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำหรับในส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงาน กกท. ภาค และสำนักงาน กกท. จังหวัด ทั่วประเทศ เราก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน