สำรวจความพร้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) นำโดยพันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ดร. ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขันและที่พัก การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด เริ่มสำรวจความพร้อมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ ตามลำดับดังนี้ สนามสำหรับใช้ในพิธีเปิด – ปิด , โรงยิมส์ฯ , สนามฟุตบอล ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าตรวจสถานที่พักนักกีฬา , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ,ศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) พร้อมด้วยสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายในสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจความพร้อมสนามแข่งขันฯ โรงยิมส์ , สนามกรีฑา , สนามฟุตบอล และสนามเทนนิส

ทั้งนี้ ทีมงานเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (เพิ่มเติม) ของจังหวัดเพชรบูรณ์จะนำเสนอข้อมูลและชี้แจงความพร้อมของจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกครั้งด้วย