เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก ที่นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ชมพิพิธภัณฑ์… นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก ที่นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา