เจอจุดเสี่ยงโควิด-19 แอร์เสีย น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง แจ้งได้ง่ายนิดเดียว ด้วย “Traffy Fondue”

ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาอาคารสถานที่ภาครัฐ ยุค 4.0 สำหรับ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลดเอกสาร