เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บริเวณภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บริเวณภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563