เจ้าหน้าที่ตลาดนัดกกท. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณพื้นที่ในตลาดเพื่อเป็นการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ก่อนที่จะปิดตลาด ในวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ตลาดนัดกกท. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณพื้นที่ในตลาดเพื่อเป็นการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ก่อนที่จะปิดตลาด ในวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563