เชิญชวนผู้สนใจมาออกกำลังเพื่ออนาคตที่แข็งแรงได้ที่ กกท. ทั่วประเทศ

TVC โฆษณา 1 นาทีประชาสัมพันธ์ โครงการ Your Future Starts Here สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เชิญชวนผู้สนใจมาออกกำลังเพื่ออนาคตที่แข็งแรงได้ที่ กกท. ทั่วประเทศ