เชิดชูเกียรติ…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีของสังคม” ด้านภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่น จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

เชิดชูเกียรติ…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีของสังคม” ด้านภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่น จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในโอกาส ครบรอบ วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 20 ปี ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา