เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย