เยียวยานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่มีความประสงค์จะขอรับการเยียวยา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ www.thaips.org

ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563