ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง