ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ