ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า”แห่งประเทศไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย


ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า”แห่งประเทศไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและการประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปี 2563 เพื่อหารือและพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาต่างๆ