นายอนันต์​ วงศ์​เบญจ​รัตน์​ รองปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า ”แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์​ วงศ์​เบญจ​รัตน์​ รองปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า ”แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม​ 1 ชั้น 2 กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน​ 2563 ที่ผ่านมา