คณะผู้จัดและนางงามจากเวที Miss Tourism World Thailand 2020 เข้าพบนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เพื่อหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

คณะผู้จัดและนางงามจากเวที Miss Tourism World Thailand 2020 เข้าพบนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เพื่อหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น11 การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ส.ค ที่ผ่านมา