3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

3 มิถุนายน 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย