We Run Phuket ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรม We Run Thailand : We Run Phuket ร่วมด้วย นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจาก ศบค. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด covid-19 ให้กับจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ “Run Rayong” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิ่ง มีมาตรฐานผ่านการประเมินทุกด้านจากกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีนโยบายให้นำรูปแบบลักษณะเดียวกับ “รันระยอง” ไปดำเนินการจัดในสนามแข่งขัน 6 ภาคที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา เป็นต้น และบูรณาการเพิ่มกิจกรรมด้านสปอร์ตเอ็กซ์โป และมินิคอนเสิร์ต รวมทั้ง มหกรรมอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมขยายวงมากขึ้น โดยมีแนวคิดดำเนินการเป็นซีรีย์ 6 ภาค ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ We Run Thailand ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะนำร่องเป็นที่แรก ในชื่อ We Run Phuket

การดำเนินกิจกรรม We Run Phuket จะจัดการแข่งขันตามคู่มือการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ซึ่งประกาศโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้มาตรฐานของ World Athletic และจัดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการอย่างเต็มระบบ และเคร่งครัดในทุกหัวข้อของการดำเนินงาน
กิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรม We Run Thailand : We Run Phuket ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ใน 2 ระยะทางวิ่ง คือ วิ่งชายหาด 3 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร ขณะเดียวกันจะนำกิจกรรมอื่นๆ มาบูรณาการ ได้แก่ สปอร์ตเอ็กซ์โป มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Whal & Dolph, Polycat และก้อง สหรัฐ และมหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และ OTOP สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เปิดเข้าร่วมงานฟรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.runningconnect.com/event/PKT2020 ระยะทาง 3K รับนักวิ่งจำนวน 2,000 คน และ ระยะทาง 10K รับนักวิ่งจำนวน 2,000 คน