กกท. ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” มาใช้สิทธิ์ 23-24 ม.ค. นี้

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกำหนดการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ว่า หลังจากที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. มีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 1. ผศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์​ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, 2. นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ 3. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กำหนดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เช่นกัน โดยการเลือกกรรมการ กกท. ทั้ง 2 ประเภท จะนับคะแนนให้แล้วเสร็จรวดเดียวในวันเลือกกรรมการ

“จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน มาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว”