“กกท. จัดกิจกรรม “Thailand Online Sports Day” ชวนคนไทยส่งคลิปการแข่งขันกีฬา ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 100,000 บาท

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท. เป็นประธานใน งานแถลงข่าว โครงการ “Thailand Online Sports Day” โดยมี นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และนายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ร่วมงาน นอกจากนี้ผู้ว่าการ กกท. ได้ร่วมกล่าวเปิดงานผ่านคลิปวิดีโอ ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาวงการกีฬาภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถออกกำลังกายตามสนามกีฬา โรงยิม หรือสถานที่ต่างๆ ได้ ทำให้การจัดกิจกรรมหรือแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ นั้นหยุดชะงักลง ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิถีใหม่ กกท. จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการ “Thailand Online Sports Day” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างกระแสความตื่นตัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบบ New Normal ผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า โครงการ “Thailand Online Sports Day” เป็นการแข่งขันกีฬาผ่านระบบออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬา และผู้มีใจรักกีฬาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรางวัลการแข่งขันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากการแข่งขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์, 2.การแข่งขันเทควันโดพุมเซ, 3.การแข่งขันกีฬาสแต็ค, 4.การแข่งขันบี-บอย และ 5. การแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต โดยการแข่งขันทั้ง 5 ชนิดกีฬา จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน ซึ่งในรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะดูจากคลิปกีฬาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเข้ามา และทำการคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าแข่งขันชนิดกีฬาละ 8 คน และส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบตัดสินทาง Facebook ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และทาง YouTube Channel : ขอบสนาม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมชมร่วมเชียร์กันอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ www.ThailandOnlineSportsDay.com ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 หรือติดตามข่าวสาวได้ที่ www.facebook.com/ThailandOnlineSportsDay