กกท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามวลชน การวิ่งถนน และวิ่งเทรลภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ ผ่านระบบ ZOOM ทั่วประเทศ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามวลชน การวิ่งถนน และวิ่งเทรลภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีนักวิ่งเสียชีวิตจากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งบนถนนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้
นายกรัฐมนตรี เกิดความห่วงใยผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เร่งหามาตรการจัดการแข่งขันวิ่งให้ปลอดภัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย หาแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันนำไปใช้ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าเดิม จึงจำเป็นที่จะต้องให้มีการจัดประชุมผู้จัดการแข่งวิ่งถนน วิ่งเทรลเพื่อกำชับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาการวิ่งถนนและวิ่งเทรล ของภาครัฐที่เคยประกาศใช้บังคับไปก่อนหน้านี้ และเพื่อเตรียมการรองรับให้จัดการแข่งขันอย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ เพื่อให้ข้อมูล กำชับ สร้างความเข้าใจในการควบคุมโรค และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด แก่ผู้จัดการแข่งขันวิ่งถนและวิ่งเทรล และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ของ ศบค.

สำหรับกีฬาวิ่งบนถนน และวิ่งเทรลในประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด นับตั้งแต่ภายหลังการแพร่ระบาด covid-19 ในครั้งแรก โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพาอุตสาหกรรมการวิ่งกลับมา ด้วยการจัดทำคู่มือจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของ covid-19 สำหรับการวิ่งบนถนน และวิ่งเทรล รวมถึงการจัดแข่งขันการวิ่งสาธิต ณ จังหวัดราชบุรี ที่เป็นต้นแบบของการแข่งขันวิ่ง และภายใต้การแพร่ระบาดฯ ในประเทศอยู่ในขณะนี้ ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 9,331 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 66 คน

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้จัดการแข่งขัน จำนวน 40 คน และประชุมผ่านระบ ZOOM ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวของวงการวิ่งในประเทศไทย ที่จะได้นำความรู้ไปยกระดับการจัดงาน โดยเฉพาะด้านการแพทย์อันเป็นความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักกีฬาทุกคนและในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้จัดงาน ที่จะได้ใช้ช่วงเวลานี้จัดเตรียมความพร้อม ศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารการจัดแข่งขัน เมื่อการแพร่ระบาดลดน้อยลงเราจะกลับมาจัดการแข่งขัน ด้วยความพร้อมที่สมบูรณ์ และปลอดภัย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป.