กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท, นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ อนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 จังหวัด ร่วมงาน ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา