กกท. จับมือ รพ.สมิติเวช ฯ เปิดจุดฉีดวัคซีนนอก รพ.ให้กลุ่มนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เพื่อดำเนินงานบริการด้านการแพทย์ โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายแพทย์อดินันท์ กิตยติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการกีฬา ที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเกมส์ระดับนานาชาติ ต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ต้องเข้าการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ การแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกหลาย ๆ รายการ กกท. จึงได้ขออนุญาตกระทรวงสาธาณสุขในการตั้งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อรองรับในการฉีดให้แก่กลุ่ม นักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการกีฬา

ผู้ว่าการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกท. ได้หารือกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ในการเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ให้กับนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการกระจายวัคซีน ต่อกลุ่มนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันในครั้งนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านต่างๆ ในการเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กลุ่มนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารได้เดินทางไปสำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยจัดตั้งขึ้นที่บริเวณพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างของอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมากโดยมีลำดับการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำบัตรเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดวัดความดันเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย จุดคัดกรองประวัติ จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการ 30 นาที หลังรับการฉีดวัคซีน และออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน รวมไปถึงยังมีรถพยาบาลประจำจุดฉีด หากเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ทางทีมแพทย์และพยาบาล จะทำการรักษาและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที.