กกท. พร้อมจัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการเตรียมนักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่าง ๆ อาทิ รายการที่เป็นที่รอคอยของทุกคน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ต้องเข้าการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ การแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกหลาย ๆ รายการ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญและความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 นี้ ของนักกีฬา เจ้าหน้าและบุคลากรทางการกีฬา ที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ในหลาย ๆ รายการ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

***การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,000 โดส โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีแผนการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเป้าหมายตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีแผนในการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป ในลำดับต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์ให้บริการได้ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้