กกท. ยืนยันเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแล้ว เริ่ม 7 มิ.ย นี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ กกท. รับผิดชอบในการเตรียมนักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 และการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ อีกหลายรายการ รวมถึง นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ อาทิ นักกีฬามวย นักกีฬาฟุตบอล เป็นต้น ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีพ กกท. จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล และขอรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10,000 โดส ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ในการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ โดยกำหนดเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธาน

**ผู้ว่าการ กกท. กล่าวอีกว่า ตอนนี้ กกท. ได้ประสานไปยังสมาคมกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ ค่ายมวย และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนักกีฬา เพื่อรวบรวมรายชื่อ นักกีฬา บุคลากรกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ตามลำดับ นอกจากนี้หากฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ครบเรียบร้อยแล้ว จะทำการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป ในลำดับต่อไป สำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

**นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนักกีฬา และบุคลากรกีฬามวยไทยอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง กกท. ได้หาแนวทางช่วยเหลือไว้หลายแนวทาง โดยได้ดำเนินการแล้วและอยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ได้ให้การช่วยเหลือสวัสดิการค่าดำรงชีพแก่บุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 1,185 คน เป็นเงินคนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,775,000 บาท อีกทั้งจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักกีฬาและบุคคลในวงการกีฬามวย โดยขณะนี้ มีบุคคลในวงการกีฬามวยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จำนวน 442 คน
และการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยหากสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย และ ศบค. ประกาศปรับลดการควบคุม เปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงสีส้ม เป็นสีเหลืองสีเขียว สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวย โดยจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. และการอนุญาตของ ศบค. จังหวัด รวมถึง. การจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น การจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล การจัดทำมาตรฐานค่ายมวยและการรับรองมาตรฐานค่ายมวย และการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬามวยอีกด้วย