กกท. ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) กล่าวว่า กกท. ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดสถานที่เป็นศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะจัดตั้งศูนย์ไว้ที่บริเวณทางขึ้น โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก เพื่อดำเนินการตรวจค้นหาประชาชนเชิงรุกในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) หรือผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจ สามารถ walk in ได้ วันละ 1,000 คน ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยจะแจกบัตรคิวที่บริเวณหน้าศูนย์ตรวจ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนกว่าจะครบจำนวนคน หลังจากนั้นสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในใบยินยอมตรวจ และจะเริ่มดำเนินการ swab ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการตรวจ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านที่เข้ารับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส (โควิด-19) ในครั้งนี้แล้ว ขอให้ท่านกักตัวต่อที่บ้าน ไม่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ จนกว่าท่านจะได้รับผลตรวจว่าไม่ติดเชื้อ และครบกำหนดกักตัว 14 วัน