กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ลงนาม MOU จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

นาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 ก.พ 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกกท. และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและบริหารฟุตบอลไทยในแต่ละองค์ประกอบอย่างสมดุล เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่ระดับเยาวชน ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รายการ Thai Youth League 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี และ 21 ปี ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักกีฬาระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการผลักดันให้สโมสรฟุตบอลอาชีพ รวมถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวและมีเส้นทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาเยาวชน โดยการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รายการ Thai Youth League 2021 นี้ จะนำกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) มาปรับใช้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมากที่สุด นอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ 2564 (Thai Youth League 2021) ในทุกรุ่นอายุอีกด้วย

พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามปิรามิดฟุตบอลของประเทศไทยที่สมาคมฯ ได้จัดวางแผนไว้ตามแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี โดยสมาคมฯ มีหลักคิดและจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุอย่างละเอียด โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือช่วงวัยเรียนรู้ วัยพัฒนา และวัยที่ต้องแสดงศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ และนอกจากการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนแล้ว Thai Youth League ยังเป็นเวทีรองรับการพัฒนาและสร้างโอกาสการทำงานของบุคลากรฟุตบอลอีกหลายๆ ด้านพร้อมกันไปด้วย เช่น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่สโมสร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวงการกีฬาอาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น