กกท. สนับสนุนห้องพักแก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมชุดเครื่องนอน 385 ชุดให้โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม 0032.001 / 2174 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนห้องพักพร้อมชุดเครื่องนอนภาคสนาม ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 นั้น

“ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 3 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าว ของจังหวัดเชียงใหม่ กกท. ยินดีที่จะให้การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ประกอบด้วย การใช้อาคารหอพักนักกีฬา 700 ปี เป็นที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้เข้าพักตั้งแต่คืนวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งให้การสนับสนุนชุดเครื่องนอนสำหรับโรงพยาบาลภาคสนาม จำนวน 385 ชุด อีกด้วย”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท. ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดภารกิจ ซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด.